*** Gevonden te Waaxens ***

Zaterdag 15 Juli 2017

Gevonden schildpad te Waasens (gemeente Littenseradeel). Nabij de openbare weg aan de Paaldijk