RVO verleent volledige ontheffing aan Schildpaddenopvang Harkema

Vrijdag 14 Oktober 2016

Goed nieuws! We mogen nu alle soorten schildpadden opvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op 14 oktober 2016 Stichting Schildpaddenopvang Nederland ontheffing verleent op de verbodsbepaling genoemd in de Flora- en faunawet artikel 13, lid 1. Inzake, vervoer, aanbieden, afleveren en opvang van beschermde uitheemse diersoorten. De ontheffing geldt voor alle schildpadden diersoorten (orde van Testudines).
De aanvraag omvat een ontheffing voor de opvang van zieke, gewonde of verweesde dieren. De ontheffing is verleent voor de periode van vijf jaar tot 14 oktober 2021.