Nieuw winterverblijf voor onze schildpadden!

Zondag 04 December 2011

We hebben deze winterperiode eerst geprobeerd om alle schildpadden los van elkaar in aparte aquariums te plaatsen. Dit was geen succes, de altijd super gezonde dieren gingen opeens zienderogen achteruit. Daarom hebben wij direct actie ondernomen en een speciaal op onze schildpadden aangepast binnenverblijf gemaakt.

We hebben het verblijf op een van onze slaapkamers. Het verblijf is een groot waterbassin met twee eilanden en speciale warmtelampen met ondersteuning van UV lampen. We hebben zelfs een maanlichtsimulatie lamp welke snachts brand en de schildpadden ook snachts een goede oriëntatie geeft.

Nadat we alle schildpadden hebben schoongepoetst, eventueel behandeld en nagekeken hebben we ze uitgezet in het nieuwe verblijf. Nu een paar weken later zijn de schildpadden al helemaal gewend en liggen dagelijks rustig te zonnen onder de warmte lamp. In het verblijf is het gemiddeld 22 graden met een luchtvochtigheid van 70%. Wij zien dat de schildpadden er weer beter uit gaan zien en denken dat dit de beste oplossing voor hun is.

In de zomer is het de bedoeling dat eventuele zieke of tocht gevoelige schildpadden binnenblijven in het bassin. De andere schildpadden worden weer uitgezet in de schildpaddenvijver en gaan de volgende winterperiode natuurlijk weer naar binnen!